orientació

Accions d’educació no formal per a jóvens amb baix nivell de formació

Realització d'accions d'entrenament grupal i també personalitzat que pretenen que cada participant, a partir d'una reflexió integral sobre el seu projecte de vida, siga capaç de construir un...

Equips per a la cerca d’ocupació

A través d'un equip, buscar treball tu mateix, sent-ne part junt amb altres persones desocupades amb esperit dinàmic, compromés i solidari, coordinades per un entrenador (coach), per a reforçar les...

Accions d’orientació professional, informació laboral i acompanyament

Participar en accions individuals i grupals d’orientació laboral segons les teues circumstàncies professionals i personals que milloraran les teues possibilitats d’accés al mercat de laboral, a...