Accions formatives per a la garantia juvenil.

Millora de la qualificació per a facilitar la contractació/inserció en el món laboral.

Programa Beques IVACE EXTERIOR per a la formació teòrica i practica en internacionalització

Formación y especialización profesional de los/as jóvenes, así como la realización de prácticas sobre los distintos aspectos que afectan al proceso de internacionalización de la empresa de la...

Programa d’ajudes a la formació tècnica i de gestió I+D

OBJECTIU Millorar l'ocupabilitat dels jóvens amb titulació superior. CONTINGUT MESURA 8.2.2.3 Programa d'ajudes a la formació tècnica i de gestió I+D BENEFICIARI REQUISITS GENERALS EXIGITS PER A...

FP Bàsica per a majors de 17 anys desescolaritzats

Oferir una segona oportunitat a través de cursos d'ensenyament reglat de 2 anys de duració que permeten, a més, 'obtenció de un títol o un certificat de professionalitat .